Centrála v SR

BELVE s.r.o. – Slovensko

ul. Holubyho 295

916 01 Stará Turá

Fakturačné údaje

IČO: 34 111 115

IČ DPH: SK2020381176


Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 375/R